เว็บตรง ชาวไลบีเรียต้องทำงานเพื่อส่งเสริมความชื่นชม ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคา

เว็บตรง ชาวไลบีเรียต้องทำงานเพื่อส่งเสริมความชื่นชม ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคา

สิ่งที่ดีที่จะทำเมื่อมีคนช่วยคุณในการช่วยตัวเองคือการแสดง เว็บตรง ความขอบคุณต่อคนที่ช่วยเหลือคุณ คำขอบคุณง่ายๆ เป็นวิธีที่ดีในการแสดงความขอบคุณ อย่างไรก็ตาม หากเกิดขึ้นว่าคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถช่วยคนที่ช่วยให้คุณลุกขึ้นได้ คุณควรแสดงความขอบคุณด้วยการช่วยให้เขาหรือเธอลุกขึ้นเช่นกัน บางคนแสดงความขอบคุณต่อผู้ช่วยเหลือโดยให้เงินแก่บุคคลนั้นและ/หรือให้บุคคลนั้นอยู่ในที่สาธารณะ การจะทำบุญในตำแหน่งสาธารณะนั้น ต้องมีประวัติการทำงานที่เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบกันเป็นสาธารณะ เมื่อบุคคลได้รับตำแหน่งสาธารณะ เขาหรือเธอแสดงความมุ่งมั่น ความเต็มใจ ความพร้อมในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรวม 

เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนที่

ประกอบขึ้นเป็นสาธารณะประสบความทุกข์ ความยากจน สาเหตุหลักมาจากการถูกให้อยู่ในอำนาจของรัฐเพื่อทำให้เสื่อมค่า ค่าที่เขามีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นต่ำลง มากกว่าการขอบคุณ มูลค่าของผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นเพิ่มขึ้น บุคคลที่วางผิดเหล่านี้นำค่าเสื่อมราคามาสู่พื้นที่สาธารณะเพราะพวกเขาไม่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนที่ประกอบเป็นสาธารณะ ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ขัดกับค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากพรรคการเมืองที่ปกครองมากกว่าชื่นชมพรรคการเมืองที่ไม่ปกครอง ไลบีเรียยังคงผ่านประสบการณ์การคิดค่าเสื่อมราคาที่เน้นความรุนแรง มากกว่าประสบการณ์การชื่นชมที่เน้นสันติภาพ 

ระบบสร้างความยากจนในการผลิตวัตถุดิบเพื่อการส่งออกยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีการเพิ่มมูลค่า ประการแรกคือทรัพยากรมนุษย์ ตามด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่นๆ ผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัฐที่วางผิดสนับสนุนระบบสร้างความยากจนเพราะพวกเขาและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับประโยชน์จากระบบ บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชนจะได้รับ USD1,000 ต่อวัน ในขณะที่ผู้ที่ได้รับเลือกสามารถเข้าถึงน้อยกว่า USD2 ต่อวัน สำหรับชาวต่างชาติในภาคการค้าเพียงอย่างเดียว พวกเขามีรายได้อย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนที่ทำงานและเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของไลบีเรีย 

การแสดงความขอบคุณ

ต่อคนที่ช่วยคุณคือการช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ช่วยตัวเองในการทำงานหรือธุรกิจที่เขาหรือเธอได้รับ ค่าเสื่อมราคามาเมื่อคุณให้คนที่ช่วยคุณทำงานวิศวกรเมื่อบุคคลนั้นเป็นช่างไม้ เมื่อคุณให้คนที่ช่วยคุณทำงานของแพทย์เมื่อเขาหรือเธอเป็นนิติศาสตร์ เมื่อคุณให้คนที่ช่วยคุณสร้างถนน สัญญาเมื่อบุคคลนั้นเป็นนักพายเรือแคนูและเมื่อคุณให้คนที่ช่วยคุณทำงานเป็นรัฐมนตรีเมื่อเขาหรือเธอเป็นคนโกงถูกตัดสินว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมผ่านศาลที่ชอบด้วยกฎหมาย

วิธีที่ถูกต้องในการแสดงความขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือคุณแต่ไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการให้เขาหรือเธอคือการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับบุคคลนั้นเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องในสิ่งที่ได้รับ มิฉะนั้นจะผิดและจบลงด้วยการเสื่อมค่าของบุคคลที่ช่วยเหลือคุณโดยลดค่าของเขาหรือเธอและสร้างความเสียหายต่อสังคมซึ่งจะนำไปสู่ความคับข้องใจและความทุกข์ทรมานที่เน้นความรุนแรงซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็น ข้ออ้างสำหรับความรุนแรงที่เข้มข้นขึ้น แม้กระทั่งสงครามกลางเมือง

ให้เราทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความกตัญญูและไม่เสื่อมราคาด้วยการแบ่งปันความรู้ที่เราต้องสนับสนุนให้ผู้คนดำเนินการอย่างไม่รุนแรงเพื่อให้ได้ความเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถนำความชื่นชมยินดีมากกว่าค่าเสื่อมราคาเพื่อทำให้ไลบีเรียดีขึ้นสำหรับทุกคน เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง